BBA:s ÅRSMÖTE 2020. Onsdag 29 april kl 19.00 som ett TELEFONMÖTE.

Årsmötet i år kommer på grund av den rådande situationen att hållas som ett telefonmöte på ovan nämnda dag och tid.
Årsmöteshandlingarna hittar du via länkarna nedan.


Kallelse

Verksamhetsberättelse

Resultatrapport

Revisionsberättelse

Verksamhetsplan 2020

Budgetförslag

Valberedningens förslag


BBA:s ÅRSMÖTE INSTÄLLT!

Bästa/e Boulevän! 
En klar majoritet av de klubbar och styrelsemedlemmar som svarat på mitt mejl från den 13 mars, om hur vi skulle handskas med BBA:s årsmöte, har förordat att mötet ställs in och skjuts på framtiden.           

Styrelsen har därför beslutat att ställa in årsmötet den 23 mars. 

Vi återkommer med information om när årsmötet ev. kan hållas senare
i vår. 

De förtroendevalda fortsätter sina uppdrag, tills årsmötet kan hållas. 

Med Boulehälsningar
Bertil Tunje
Ordf. BBA


BOULEHALLEN STÄNGD fr.o.m. mån 16 mars p.g.a risk för covid-19-smitta

Bästa Boulevänner! 
Med anledning av den information som nu finns tillgänglig om covid-19, bl.a. att s.k inhemsk smitta har konstaterats samt att en övervägande del av de som besöker Boulehallen tillhör riskgrupperna, har Borås Bouleallians styrelse beslutat att stänga Boulehallen fr.o.m måndagen den 16 mars och minst två veckor framåt. 

Vi beklagar de olägenheter detta kan medföra, men anser att hälsan måste gå före allt annat. Vi ber också om hjälp att sprida denna information till så många som möjligt, bl.a via föreningarnas hemsidor.  

Med Boulehälsningar
Bertil Tunje
Ordf. BBA
Hit Counter by technology news