Föreningarnas verksamhet i Hallen under nästa säsong.

Hej alla ni som har bouleverksamhet i Hallen.
Håll utkik i er mejlbox för snart kommer det en förfrågan från Alliansen om era önskemål om bantider och speldagar under nästa säsong.
Var snälla och fyll i förfrågan och skicka den till adressen som finns bifogad i blanketten.


Alliansens årsmöte 2019-03-25

Borås Bouleallians årsmöte 2019 hölls i Mariedals klubbstuga på Kransmossen 2019-03-25.

Handlingarna inför årsmötet hittar du nedan.

Kallelse

Balansrapport

Resultatrapport

Revisionsberättelse

Verksamhetsberättelse

Motion 1

Motion 2

Motion 3

Budgetförslag 2019

Valberedningens förslag

Verksamhetsplan 2019

Årsmötesprotokollet hittar du under Protokoll i menyraden ovan.
Hit Counter by technology news