OM OSS

Borås Bouleallians, bildad 2013-11-28, är en ideell förening öppen för föreningar i Borås vilka är medlemmar i Svenska Bouleförbundet och har minst en fast tidbokning i Borås Boulehall.

Föreningens ändamål är driva och utveckla boulehallen i Borås Tennis & Boulecenter samt tillvarata boulespelarnas intressen och, inom ramen för boulehallen, utveckla sporten boule.

Frågan om en bouleallians i Borås var aktuell under ett antal år. Vid ett möte på Daltorpskolan 2013-03-27 beslöts att en arbetsgrupp skulle göra en konsekvensanalys av ett ev. övertagande av skötseln i boulehallen. Till mötet, som annonserats i boulehallen, inbjöds alla intresserade och ett 60-tal hade hörsammat kallelsen.

2013-05-27 redovisade arbetsgruppen sitt underlag vid ett nytt möte på Daltorpskolan. Mötet gav en interimsstyrelse uppdraget att med redovisat material som grund, kompletterat med bl.a. ekonomiskt underlag, gå vidare och snarast möjligt försöka bilda en bouleallians där de klubbar i Borås som är medlemmar i Svenska Bouleförbundet (SBF) skulle erbjudas medlemskap. Syftet med en allians är främst att tillvarata spelarnas intressen och utveckla sporten boule. Hyresvärden, Borås Stad, kontaktades tidigt i processen och var mycket positivt inställd till idén.

Ett konstituerande möte hölls på Daltorpskolan 2013-11-28 dit de 8 klubbar i Borås som är medlemmar i SBF var särskilt inbjudna. Ett antal intresserade åhörare fanns också på plats. Mötet beslöt att en allians skulle ta över ansvaret för Borås Boulehall och det beslutades om bl.a. styrelse, kommittéordförande, stadgar och budget.

Av stadgar och beslut vid det konstituerande mötet 2013-11-28 framgår också att föreningen bl.a. ska anlägga perronger över nuvarande banorna 5 och 14, försöka utöka verksamheten under sommarmånaderna, undersöka möjligheten till försäljning av bouletillbehör, fördela tävlingsdagar mellan klubbarna samt aktivt arbeta för att öka antalet annonsörer i boulehallen. Vidare ska föreningen ha en egen hemsida med information om Alliansen och dess verksamhet. Stadgar, mötesprotokoll, veckoscheman och liknande ska hållas tillgängligt i Boulehallen.

Inom ramen för antagen budget har styrelsen också i uppdrag att anställa en medarbetare/hallvärd för daglig tillsyn och skötsel, administrativa uppgifter samt medverkan vid företagsboule, fn omöjlig pga rådande Coronapandemi.

Boulehallen
Hallen är belägen i Borås Tennis & Boulecenter som ligger i anslutning till Borås Arena med adress Ålgårdsvägen 30, 506 30 Borås. GPS: 57⁰44’ 5”N, 12⁰55’ 52”E eller sök ”Borås Tennis & Boulecenter”. Boulehallen drivs av Borås Bouleallians.

Hallen invigdes 2002 och har i dag 16 banor med internationella mått, 15×4 meter med 6 meters takhöjd.

Inom anläggningen finns omklädningsrum med dusch. Boulealliansen har en deltidsanställd hallvärd som tar hand om Dig om Du behöver hjälp. Hallvärdens normala arbetstid är vardagar mellan 07:30–14:15. OBS! att avvikelser i arbetstiden kan förekomma.

Servering
I anslutning till hallen finns en kaféservering, drivs i privat regi, som har sedvanligt sortiment. I samband med bouletävlingar är det vanligt att serveringen tillhandahåller lunch till fördelaktiga priser.

Parkering
Utanför hallen finns relativt gott om P-platser, tänk dock på att de dagar Elfsborg har hemmamatch är det mycket ont om P-platser.

Tävlingar
Sanktionerade tävlingar hittar Du via sbfonline.se.

Övrigt spel
De flesta pensionärsföreningarna samt ett antal idrottsföreningar anordnar på fasta tider spel och träningar i hallen. Kontaktuppgifter till dessa hittar Du under rubriken ”Föreningar i hallen”

Privatpersoner
är välkomna att boka fasta tider för spel i hallen. Bokning sker via vår hallvärd. Känner Du spontant för att spela boule är det bara att komma ner och boka en bana, följa anvisningarna för betalning och börja spela. Tiden bokar Du antingen hos hallvärden eller på lista som finns anslagen i boulehallen. Ett tips; titta gärna på veckoschemat på hemsidan där de fasta bokningarna är redovisade.

Bouleklot
Nu har vi ett antal satser med bouleklot som du kan testa. Mönster och utförande varierar, det viktiga är att du kan prova dig fram till rätt storlek/vikt.

Vi har några magneter, måttband och lillar som är till salu. Prata med Jan-Åke Brandt tel 0738-26 38 30.