Skydda dig själv och andra – rekommendationer om covid-19

Tänk på att:

– det är var och ens skyldighet att ta till sig FHM:s bestämmelser och rekommendationer samt att följa dem

– det är arrangörens skyldighet att genomföra kontroll av covidpass när det finns risk för att det blir mer än hundra personer sammanlagt i hallen
 
– handsprit ska finnas tillgängligt i hallen

– den som vill använda munskydd tar med eget (finns ej i hallen)

OBS! att vissa av förbundet sanktionerade tävlingar kräver covidpass oavsett deltagarantal  

Länk till FHM: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/skydda-dig-sjalv-och-andra-rekommendationer-om-covid-19/