Alliansens Årsmöte 2021-04-20

Borås Bouleallians årsmöte 2021 kommer att hållas på distans via Teams 20 april 2021 kl 18.00.

Länk till hur man ansluter till mötet kommer att distribueras via mejl till samtliga klubbar. 

Här nedan finns länkar till samtliga handlingar inför årsmötet.

Kallelse

Verksamhetsberättelse 2020

Balans- och resultatrapport 2020

Verksamhetsplan 2021

Budgetförslag 2021

Styrelsens förslag nr 1: organisation m.m.

Styrelsens förslag nr 2: sponsorer

Styrelsens förslag nr 3: gemensamt ansvar

Styrelsens förslag nr 4: partners

Valberedningens förslag 2021

Revisionsberättelse


EXTRA ÅRSMÖTE 11 januari 2021

Vid styrelsemötet den 30/11 fattades beslut om att kalla till EXTRA ÅRSMÖTE den 11 januari 2021, med endast två punkter på dagordningen. Kallelsen med dagordning finns här. Eftersom mötet är ett digitalt möte (TEAMS), måste alla e-postadresser, dit länk till sammanträdet ska skickas, anmälas till bertil@tunje.se senast fredagen den 8 januari.



Alliansens årsmöte 2019-03-25

Borås Bouleallians årsmöte 2019 hölls i Mariedals klubbstuga på Kransmossen 2019-03-25.

Handlingarna inför årsmötet hittar du nedan.

Kallelse

Balansrapport

Resultatrapport

Revisionsberättelse

Verksamhetsberättelse

Motion 1

Motion 2

Motion 3

Budgetförslag 2019

Valberedningens förslag

Verksamhetsplan 2019

Årsmötesprotokollet hittar du under Protokoll i menyraden ovan.