Information om covid-19

Med tanke på den pågående ökningen av antalet smittade av covid-19 rekommenderar styrelsen att våra arrangörer av spel i hallen, föreningar, klubbar eller enskilda personer, kräver vaccinationsbevis vid spel i hallen.

Det åvilar arrangören av spel att se till att utfärdade bestämmelser, rekommendationer och riktlinjer följs. Att det åvilar arrangören fråntar inte den enskilde spelaren ansvar från att följa utfärdade bestämmelser, rekommendationer och riktlinjer.

Information hittar du här: https://www.folkhalsomyndigheten.se/

Det betyder också att arrangör måste samarbeta med övriga arrangörer som är i hallen vid samma tidpunkt, då det i vissa fall kan innebära att det sammanlagda antalet spelare kan överstiga någon gräns i utfärdade bestämmelser, rekommendationer och riktlinjer.

Den disponibla ytan i hallen är 1366 m2, vilket innebär 136 besökare samtidigt. På varje bana kan maximalt 6 personer spela samtidigt, vilket innebär att 96 spelare kan spela samtidigt.

Hallen är öppen som vanligt och fläktsystemet är igång igen, dock utan värmeväxlare vilket kan innebära att temperaturen är någon grad lägre än normalt.