STYRELSE

Från och med årsmötet 2021-04-20 består styrelsen av:

Ordförande: Jan-Åke Brandt

Vice ordförande: Arne Levin

Kassör: Anne Gustafsson

Sekreterare: Leif Mollberg

Ledamöter:
Lars-Göran Axelsson
Göran Larsson
Krister Salomonsson

Suppleanter:
Lars Andersson
Kenneth Harrysson

För utförlig information klicka på länken nedan

Styrelsen 2021