STYRELSE

Från och med det extra årsmötet 2021-01-11 består styrelsen av:

Ordförande: Jan-Åke Brandt

Vice ordförande: Lars-Göran Axelsson

Kassör: Anne Gustafsson

Sekreterare: Leif Mollberg

I övrigt ingår i styrelsen:
Kicki Nilsson
Göran Larsson
Bernt Johansson
Krister Salomonsson

För utförlig information klicka på länken nedan.

Styrelsen 2021