STYRELSE

Från och med 2024-01-24 består styrelsen av:

Ordförande: Jan-Åke Brandt

Vice ordförande: Arne Levin

Kassör: Anne Gustafsson

Ledamöter:
Göran Larsson
Krister Salomonsson
Carina Stenborg
Lars Andersson

Suppleant:
Kenneth Harrysson

Adjungerad sekreterare:
Leif Mollberg

Download (PDF, 12.44MB)