Alliansens Årsmöte 2021-04-20

Borås Bouleallians årsmöte 2021 kommer att hållas på distans via Teams 20 april 2021 kl 18.00.

Länk till hur man ansluter till mötet kommer att distribueras via mejl till samtliga klubbar. 

Här nedan finns länkar till samtliga handlingar inför årsmötet.

Kallelse

Verksamhetsberättelse 2020

Balans- och resultatrapport 2020

Verksamhetsplan 2021

Budgetförslag 2021

Styrelsens förslag nr 1: organisation m.m.

Styrelsens förslag nr 2: sponsorer

Styrelsens förslag nr 3: gemensamt ansvar

Styrelsens förslag nr 4: partners

Valberedningens förslag 2021

Revisionsberättelse