Revisorer

Till revisorer valdes vid årsmötet 2022-03-28.

Till revisorer på 1 år                Herman Thorell (omval)
                                                 Anita Skoglund (nyval)

Till revisorssuppleant på 1 år Jari Ilomäki (nyval)