Revisorer

Till revisorer valdes vid årsmötet 2022-03-28.

Till revisorer på 1 år                  Herman Thorell (omval)
                                                  Inga -Britta Carlsson (omval)

Till revisorssuppleant på 1 år    Anita Skoglund (omval)