Full name:
Krister Salomonsson
Nickname:
krille
Website:
Description:

Posts by Krister Salomonsson

Alliansens Årsmöte 2021-04-20

Borås Bouleallians årsmöte 2021 hölls på distans via Teams 20 april 2021 kl 18.00.

Vill du läsa handlingarna som distribuerades inför årsmötet finns länkar till samtliga dokument här nedan.

Kallelse

Verksamhetsberättelse 2020

Balans- och resultatrapport 2020

Verksamhetsplan 2021

Budgetförslag 2021

Styrelsens förslag nr 1: organisation m.m.

Styrelsens förslag nr 2: sponsorer

Styrelsens förslag nr 3: gemensamt ansvar

Styrelsens förslag nr 4: partners

Valberedningens förslag 2021

Revisionsberättelse


Hallen är fortfarande stängd

Enligt de senaste direktiven från Borås Stad ska ”alla” idrottsanläggningar hållas stängda tillsvidare. Enligt den senaste informationen från Borås Stad är restriktionerna förlängda till och med vecka 35 2021.
Läs mer om stängningen på Borås Stads infosida: https://www.boras.se/coronavirusetochcovid19/coronaupplevaochgora.4.2922c046170f39050864d852.html#Idrottsanlaggningar