Full name:
Krister Salomonsson
Nickname:
krille
Website:
Description:

Posts by Krister Salomonsson

Alliansens Årsmöte 2021-04-20

Borås Bouleallians årsmöte 2021 kommer att hållas på distans via Teams 20 april 2021 kl 18.00.

Länk till hur man ansluter till mötet kommer att distribueras via mejl till samtliga klubbar. 

Här nedan finns länkar till samtliga handlingar inför årsmötet.

Kallelse

Verksamhetsberättelse 2020

Balans- och resultatrapport 2020

Verksamhetsplan 2021

Budgetförslag 2021

Styrelsens förslag nr 1: organisation m.m.

Styrelsens förslag nr 2: sponsorer

Styrelsens förslag nr 3: gemensamt ansvar

Styrelsens förslag nr 4: partners

Valberedningens förslag 2021

Revisionsberättelse


Hallen är fortfarande stängd

Enligt de senaste direktiven från Borås Stad ska ”alla” idrottsanläggningar hållas stängda tillsvidare. Enligt den senaste informationen från Borås Stad är restriktionerna förlängda till 2 maj 2021.
Läs mer om stängningen på Borås Stads infosida: https://www.boras.se/coronavirusetochcovid19/coronaupplevaochgora.4.2922c046170f39050864d852.html#Idrottsanlaggningar


EXTRA ÅRSMÖTE 11 januari 2021

Vid styrelsemötet den 30/11 fattades beslut om att kalla till EXTRA ÅRSMÖTE den 11 januari 2021, med endast två punkter på dagordningen. Kallelsen med dagordning finns här. Eftersom mötet är ett digitalt möte (TEAMS), måste alla e-postadresser, dit länk till sammanträdet ska skickas, anmälas till bertil@tunje.se senast fredagen den 8 januari.