Revisorer

Till revisorer valdes vid årsmötet 2024-03-18.

Till revisorer på 1 år                   Herman Thorell (omval)
                                                   Anita Skoglund (omval)

Till revisorssuppleant på 1 år   Jari Ilomäki (omval)