STÄDDAG I HALLEN 18 december


Kl 16.00 drar vi igång. Alla är givetvis välkomna att hjälpa till.