Revisorer


Till revisorer valdes vid årsmötet 2020-04-29.

Herman Thorell på 1 år (omval),
Lisbeth Westberg på 1 år (nyval)

Revisorssuppleant på 1 år Inga-Britta Carlsson (nyval)