Revisorer


Till revisorer valdes vid årsmötet 2021-04-20.

Till revisorer på 1 år                  Herman Thorell (omval)
                                                  Inga -Britta Carlsson (nyval)

Till revisorssuppleant på 1 år    Anita Skoglund (nyval)