Hallen är fortfarande stängd


Enligt de senaste direktiven från Borås Stad ska ”alla” idrottsanläggningar hållas stängda tillsvidare. Enligt den senaste informationen från Borås Stad är restriktionerna förlängda till och med vecka 35 2021.
Läs mer om stängningen på Borås Stads infosida: https://www.boras.se/coronavirusetochcovid19/coronaupplevaochgora.4.2922c046170f39050864d852.html#Idrottsanlaggningar