BOULEHALLEN STÄNGD fr.o.m. mån 16 mars p.g.a risk för covid-19-smitta


Bästa Boulevänner! 
Med anledning av den information som nu finns tillgänglig om covid-19, bl.a. att s.k inhemsk smitta har konstaterats samt att en övervägande del av de som besöker Boulehallen tillhör riskgrupperna, har Borås Bouleallians styrelse beslutat att stänga Boulehallen fr.o.m måndagen den 16 mars och minst två veckor framåt. 

Vi beklagar de olägenheter detta kan medföra, men anser att hälsan måste gå före allt annat. Vi ber också om hjälp att sprida denna information till så många som möjligt, bl.a via föreningarnas hemsidor.  

Med Boulehälsningar