Full name:
Krister Salomonsson
Nickname:
krille
Website:
Description:

Posts by Krister Salomonsson

Hallen är fortfarande stängd

Enligt de senaste direktiven från Borås Stad ska ”alla” idrottsanläggningar hållas stängda tillsvidare. Enligt den senaste informationen från Borås Stad är restriktionerna förlängda till och med vecka 35 2021.
Läs mer om stängningen på Borås Stads infosida: https://www.boras.se/coronavirusetochcovid19/coronaupplevaochgora.4.2922c046170f39050864d852.html#Idrottsanlaggningar


EXTRA ÅRSMÖTE 11 januari 2021

Vid styrelsemötet den 30/11 fattades beslut om att kalla till EXTRA ÅRSMÖTE den 11 januari 2021, med endast två punkter på dagordningen. Kallelsen med dagordning finns här. Eftersom mötet är ett digitalt möte (TEAMS), måste alla e-postadresser, dit länk till sammanträdet ska skickas, anmälas till bertil@tunje.se senast fredagen den 8 januari.BOULEHALLEN STÄNGD fr.o.m. mån 16 mars p.g.a risk för covid-19-smitta

Bästa Boulevänner! 
Med anledning av den information som nu finns tillgänglig om covid-19, bl.a. att s.k inhemsk smitta har konstaterats samt att en övervägande del av de som besöker Boulehallen tillhör riskgrupperna, har Borås Bouleallians styrelse beslutat att stänga Boulehallen fr.o.m måndagen den 16 mars och minst två veckor framåt. 

Vi beklagar de olägenheter detta kan medföra, men anser att hälsan måste gå före allt annat. Vi ber också om hjälp att sprida denna information till så många som möjligt, bl.a via föreningarnas hemsidor.  

Med Boulehälsningar