Alliansens årsmöte 2019-03-25


Borås Bouleallians årsmöte 2019 hölls i Mariedals klubbstuga på Kransmossen 2019-03-25.

Handlingarna inför årsmötet hittar du nedan.

Kallelse

Balansrapport

Resultatrapport

Revisionsberättelse

Verksamhetsberättelse

Motion 1

Motion 2

Motion 3

Budgetförslag 2019

Valberedningens förslag

Verksamhetsplan 2019

Årsmötesprotokollet hittar du under Protokoll i menyraden ovan.