Revisorer


Till revisorer valdes vid årsmötet 2019-03-25.

Inga-Britta Carlsson på 1 år (nyval)
Herman Thorell på 1 år (nyval)

Revisorssuppleant: Arne Levin på 1 år (nyval)