Revisor


En av Alliansens ordinarie revisorer, Tage Axelsson, har av personliga skäl, med omedelbar verkan, avgått från sitt uppdrag. Därmed blir revisorssuppleant Bengt Toresson ordinarie revisor i Borås Bouleallians tillsammans med Leif Fällmar.