Instruktörer / funktionärer

Då vi ser att företagsboulen håller sig på en hyfsad nivå och vi samtidigt kommer att öka marknadsföringen av företagsboule, är Alliansen i behov av fler instruktörer och funktionärer som kan hjälpa till vid dessa evenemang. Som instruktör/funktionär är Du också en ambassadör för vår sport.


Revisor

En av Alliansens ordinarie revisorer, Tage Axelsson, har av personliga skäl, med omedelbar verkan, avgått från sitt uppdrag. Därmed blir revisorssuppleant Bengt Toresson ordinarie revisor i Borås Bouleallians tillsammans med Leif Fällmar.
Hit Counter by technology news