Föreningar med verksamhet i boulehallen


Via nedanstående länk hittar Du en förteckning över föreningar som är verksamma i hallen.

Föreningar med verksamhet i hallen

Förteckningen gör inga anspråk på att vara komplett, vill Du att Din förening också ska presenteras i förteckningen tar Du kontakt med vår webredaktör Krister Salomonsson, krister@akl.se