Enskild träning


Vill Du träna enskilt i boulehallen, erbjuder Borås Bouleallians Dig att lösa ett kort för ”Enskild träning” enligt beslut på föreningens årsmöte.

Årsmötet beslöt att träningskort säljs enligt nedanstående premisser;

– Enskild träning 250 kronor under tiden sept.–april. Enskild träning kan endast utövas när någon bana är ledig. Bana kan ej bokas för enskild träning. Sporadisk singelmatch får förekomma.

Är Du intresserad att köpa ett träningskort kontaktar Du vår hallvärd. Kortet gäller 1 år från inköpsdatum.

Med enskild träning förstås bouleträning som genomförs av enskild/ensam person under obegränsad tid så länge det finns någon bana ledig. En sådan träning kan sporadiskt avslutas med en singelmatch om det finns någon annan person i hallen som utövar enskild/ensam träning. Tanken bakom detta erbjudande är att kunna erbjuda boulespelare att spontant åka till hallen och genomföra ett träningspass på en för personen lämplig tidpunkt. Planerad träning eller träning i grupp kan aldrig betraktas som enskild träning enligt erbjudandet om ”Enskild träning”.