EXTRA ÅRSMÖTE 11 januari 2021

Vid styrelsemötet den 30/11 fattades beslut om att kalla till EXTRA ÅRSMÖTE den 11 januari 2021, med endast två punkter på dagordningen. Kallelsen med dagordning finns här. Eftersom mötet är ett digitalt möte (TEAMS), måste alla e-postadresser, dit länk till sammanträdet ska skickas, anmälas till bertil@tunje.se senast fredagen den 8 januari.BOULEHALLEN STÄNGD fr.o.m. mån 16 mars p.g.a risk för covid-19-smitta

Bästa Boulevänner! 
Med anledning av den information som nu finns tillgänglig om covid-19, bl.a. att s.k inhemsk smitta har konstaterats samt att en övervägande del av de som besöker Boulehallen tillhör riskgrupperna, har Borås Bouleallians styrelse beslutat att stänga Boulehallen fr.o.m måndagen den 16 mars och minst två veckor framåt. 

Vi beklagar de olägenheter detta kan medföra, men anser att hälsan måste gå före allt annat. Vi ber också om hjälp att sprida denna information till så många som möjligt, bl.a via föreningarnas hemsidor.  

Med Boulehälsningar
Bertil Tunje
Ordf. BBA


Nu har vi bouleklot som du kan testa: vilken storlek/vikt behöver du?

Nu har vi ett antal satser med bouleklot som du kan testa. Mönster och utförande varierar, det viktiga är att du kan prova dig fram till rätt storlek/vikt. Vi har även köpt in ett antal magneter som är till salu.
Prata med Quasim på expeditionen.

När du har bestämt dig så beställer vi.
Hit Counter by technology news