Alliansens årsmöte 2019-03-25

Borås Bouleallians årsmöte 2019 hölls i Mariedals klubbstuga på Kransmossen 2019-03-25.

Handlingarna inför årsmötet hittar du nedan.

Kallelse

Balansrapport

Resultatrapport

Revisionsberättelse

Verksamhetsberättelse

Motion 1

Motion 2

Motion 3

Budgetförslag 2019

Valberedningens förslag

Verksamhetsplan 2019

Årsmötesprotokollet hittar du under Protokoll i menyraden ovan.


Prova-på-boule

Onsdag 19/10 och lördag 22/10 anordnades i hallen prova-på-boule under Arne Levins ledning.

På onsdagskvällen kom 13 intresserade och provade på, 4 av dem bokade en ny tid kommande onsdag! Under lördagsförmiddagen kom sammanlagt 22 personer. Av intresset att döma, kommer sannolikt ett flertal av dem att återkomma till hallen för mer boulespel. Ett lyckat resultat alltså, även om vi gärna sett fler besökare.
Hit Counter by technology news