BBA:s ÅRSMÖTE 2020. Onsdag 29 april kl 19.00 som ett TELEFONMÖTE.


Årsmötet i år kommer på grund av den rådande situationen att hållas som ett telefonmöte på ovan nämnda dag och tid.
Årsmöteshandlingarna hittar du via länkarna nedan.


Kallelse

Verksamhetsberättelse

Resultatrapport

Revisionsberättelse

Verksamhetsplan 2020

Budgetförslag

Valberedningens förslag