Alliansens årsmöte 2019-03-25


Borås Bouleallians årsmöte 2019 hålls i Mariedals klubbstuga på Kransmossen 2019-03-25.
Kallelse med dagordning, balansrapport, resultatrapport, revisionsberättelse, verksamhetsberättelse 2018, motioner, budgetförslag, valberedningens förslag samt verksamhetsplan 2019 hittar du under ”Läs mer >>” nedan.

Download (PDF, Unknown)

Download (PDF, 36KB)

Download (PDF, 42KB)

Download (PDF, 49KB)

Download (PDF, Unknown)

Download (PDF, Unknown)

Download (PDF, Unknown)

Download (PDF, Unknown)

Download (PDF, 39KB)

Download (PDF, 18KB)

Download (PDF, 38KB)