BBA:s ÅRSMÖTE INSTÄLLT!

Bästa/e Boulevän! 
En klar majoritet av de klubbar och styrelsemedlemmar som svarat på mitt mejl från den 13 mars, om hur vi skulle handskas med BBA:s årsmöte, har förordat att mötet ställs in och skjuts på framtiden.           

Styrelsen har därför beslutat att ställa in årsmötet den 23 mars. 

Vi återkommer med information om när årsmötet ev. kan hållas senare
i vår. 

De förtroendevalda fortsätter sina uppdrag, tills årsmötet kan hållas. 

Med Boulehälsningar
Bertil Tunje
Ordf. BBA
Hit Counter by technology news