Enskild träning

Vill Du träna enskilt i boulehallen, erbjuder Borås Bouleallians Dig att lösa ett kort för ”Enskild träning” enligt beslut på föreningens årsmöte.

Årsmötet beslöt att träningskort säljs enligt nedanstående premisser;

– Enskild träning 250 kronor under tiden sept.–april. Enskild träning kan endast utövas när någon bana är ledig. Bana kan ej bokas för enskild träning. Sporadisk singelmatch får förekomma.

Är Du intresserad att köpa ett träningskort kontaktar Du vår hallvärd. Kortet gäller 1 år från inköpsdatum.

Med enskild träning förstås bouleträning som genomförs av enskild/ensam person under obegränsad tid så länge det finns någon bana ledig. En sådan träning kan sporadiskt avslutas med en singelmatch om det finns någon annan person i hallen som utövar enskild/ensam träning. Tanken bakom detta erbjudande är att kunna erbjuda boulespelare att spontant åka till hallen och genomföra ett träningspass på en för personen lämplig tidpunkt. Planerad träning eller träning i grupp kan aldrig betraktas som enskild träning enligt erbjudandet om ”Enskild träning”.


Instruktörer / funktionärer

Då vi ser att företagsboulen håller sig på en hyfsad nivå och vi samtidigt kommer att öka marknadsföringen av företagsboule, är Alliansen i behov av fler instruktörer och funktionärer som kan hjälpa till vid dessa evenemang. Som instruktör/funktionär är Du också en ambassadör för vår sport.

Som Du kanske redan vet, är Alliansens syfte bl.a. att tillvarata boulespelarnas intressen och utveckla sporten boule, vilket innebär att en insats från Din sida samtidigt är en bricka i hallens utveckling. Företagsboule är ju dessutom en av vägarna in i boulen, varför Alliansen anser företagsboulen viktig, inte bara för inkomsternas skull.

Oftast är företagsboulen upplagd så, att efter en kortare instruktion i spelets idé och en genomgång av de vanligaste reglerna, spelar gästerna en tävling om tre eller fyra tidsbegränsade matcher. Alliansen bistår då med förande av matchprotokoll och sammanställer också en resultatlista.

Som funktionär hjälper Du, tillsammans med en instruktör, våra gästande spelare med mätningar och enklare regeltolkningar. Vår erfarenhet visar att en erfaren boulespelare klarar denna funktion med glans.

Instruktörens roll är att ge våra gäster en kortare information om spelets idé samt information om de vanligaste reglerna, allt med syfte att de ”nya” boulespelarna ska kunna genomföra en tävling under trivsamma former. Är det fler än 4 lag, har Du hjälp av funktionär. Du för även matchprotokoll och sammanställer resultatlistan. Oftast är deltagarantalet begränsat till omkring 5 – 10 lag, varför sammanställningen vanligtvis utförs manuellt. Det är en fördel om Du har vana att prata inför en grupp.
Alliansen erbjuder Dig en kostnadsfri instruktörsutbildning, steg 1, i WDBF’s regi, en utbildning som Du också har nytta av i Din egen klubb. Som motprestation till utbildningen, anser vi det rimligt att Du ställer upp som instruktör vid någon eller några företagsboule/år.

Känner Du att något av ovanstående är något för Dig, anmäler Du Ditt intresse till vår hallvärd på bbahallvarden@gmail.com eller tecknar Dig på listan som sitter på vår anslagstavla i hallen.

VÄLKOMMEN!

Styrelsen
Hit Counter by technology news